5 thoughts on “Người Phu Khiêng Kiệu Cưới – Cải lương trước 75”

  1. Nhớ lắm giọng ca của chú MP
    Một kịch bản quá hay ca ngợi tình bạn
    Yêu lắm những ns ngày xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *