Nha Trang City, Tháp Bà Ponagar, Khánh Hoà tháng 05.2019

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

2 thoughts on “Nha Trang City, Tháp Bà Ponagar, Khánh Hoà tháng 05.2019”

  1. Hi bạn hiền, mình ủng hộ bạn nè và chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa nhé. đi Nha Trang về thì ghé mình chơi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *