9 thoughts on “Nhớ mãi ơn người các anh hùng liệt sĩ | Hát then Thanh An”

  1. Em hát hay lắm, kết nối với kênh anh nhé!
    Anh đang xây dựng một kênh chuyên về hát then Tuyên Quang!

  2. Em hát hay lắm, kết nối với kênh anh nhé!
    Anh đang xây dựng một kênh chuyên về hát then Tuyên Quang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *