Shop chỉ bán phụ kiện pcp như: khung, cò, tay cầm, vòng cò, cành (nòng), ruột … Không bán cả cây và không ráp. Nhưng sẽ hướng dẫn cách ráp, để tiện…

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *