#Dicongsu #Thenpayslu #ThencoHoiHoan

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

3 thoughts on “Pây slử – Đi cống sứ – Then cổ Hội Hoan”

  1. người k hiểu thy nói pung pưng(pang kin)nge họ nói vậy mình buồn thay.có gạo đến mời.có người tới đón.đâu phải thầy tu tới làm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *