Bard Ngày Tuyết Rơi (Snow Day Bard) có giá bán dự kiến là 1.350 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lí (khoảng 299 RP trên máy chủ Việt Nam).

Xem thêm tin tức Liên Minh Huyền Thoại tại

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

4 thoughts on “PBE 24/11/2015: Bard Ngày Tuyết Rơi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *