Hoàng văn Thuận (Mr) – Sales Manager
HP:0977 185 108
Email: dms.thuan@gmail.com
Yahoo: soft_hoangthuan@yahoo.com
“Data Management Solutions
HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT DMS-MFM v.10
Được thiết kế theo mô hình chung về quản lý sản xuất nhằm đem lại cho quý doanh nghiệp một sản phẩm tốt nhất và áp dụng theo đặc thù của quý doanh nghiệp.
Hệ thống quản lý dữ liệu:
 Thiết lập thông tin công ty
 Hoạch định kế hoạch sản xuất
 Quản lý định mức sản xuất
 Các báo cáo quản trị và báo cáo theo đặc thù doanh nghiệp
 Ứng dụng theo mô hình Clients/Server với CSDL Mircosoft SQL Server
 Ngôn ngữ lập trình ứng dụng: VB.NET
 Tất cả các báo cáo có thể kết xuất ra MS Excel.
 Chạy trên môi trường Windows.
 Hỗ trợ quản lý nhiều người dùng, phân quyền truy cập theo từng nghiệp vụ chi tiết.
 Cung cấp công cụ sao lưu / phục hồi số liệu
 Hoạch định kế hoạch sản xuất
 Hoạch định nhu cầu mua Nguyên vật liệu
 Quản lý xuất suốt công đoạn của quy trình sản xuất
 Quản lý định mức sản xuất
 Quản lý tình hình nhập xuất tồn kho
 Các báo cáo quản trị và báo cáo theo đặc thù doanh nghiệp
 Thiết kế theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp
Hệ thống danh mục:
 Quản lý danh mục.
 Kho nguyên vật liệu:
 Quản lý nhập xuất theo xưởng sản xuất.
o Mua hàng:
 Nhập mua hàng
 Nhập kho thành phẩm.
 Nhập khác.
 Nhập trả hàng.
o Xuất hàng:
 Xuất bán hàng.
 Xuất sản xuất
 Xuất trả hàng.
 Xuất khác .
 Xuất hóa đơn
o Thu chi
 Thu tiền mặt (thu ngân hàng )
 Chi tiền mặt (chi ngân hàng )
 Bảng kê thu tiền .
 Bảng kê chi tiền .
 Sổ quỹ tiền mặt sổ quỹ tiền mặt.
 Sổ quỹ ngân hàng
o Sản xuất:
 Báo giá.
 Theo dõi đơn hàng.
 Định mức nguyên vật liệu sản xuất.
 Kế hoạch sản xuất.
 Lệnh sản xuất

Quản lý kế hoạch sản xuất
– Dự báo kinh doanh
– Lập kế hoạch sản xuất
– Lập kế hoạch cung ứng vật tư
– Lập các phiếu yêu cầu mua vật tư
– Điều chỉnh kế hoạch sản xuất
– …
Quản lý định mức sản xuất
– Bảng cấu trúc phân cấp sản phẩm
– Bảng định nghĩa quy trình sản xuất
– Bảng định mức vật tư
– Bảng định mức lao động
– …
Quản lý quá trình sản xuất
– Lệnh sản xuất
– Xuất vật tư đi sản xuất
– Nhập kho thành phẩm
– Thu hồi vật tư thừa / phế liệu
– Tính giá thành theo từng loại thành phẩm
– …
Quản lý kho phân xưởng
– Quản lý tồn kho vật tư theo từng mã vật tư, từng kho
– Quản lý nhiều đơn vị tính khác nhau cho một loại vật tư
– Đăng ký mức sàn và trần tồn kho cho từng loại vật tư
– Cảnh báo hiện tượng tồn kho thấp hơn sàn hoặc cao hơn trần của từng loại vật tư.
Hệ thông danh mục
– Danh mục thành phẩm, bán thành phẩm
– Danh mục vật tư, nhóm vật tư
– Danh mục phân xưởng, kho vật tư
– Danh mục các loại lao động, trạng thái làm việc
– danh mục các công đoạn sản xuất
– Danh mục các trung tâm chi phí
– Đăng ký phương thức hạch toán kế toán các nghiệp vụ sản xuất
– …
Hệ thống báo cáo
– Báo cáo dự báo kinh doanh
– Báo cáo kế hoạch sản xuất
– Báo cáo kế hoạch vật tư
– Báo cáo theo dõi yêu cầu mua vật tư
– Báo cáo định mức vật tư, lao động
– Báo cáo tình hình sản xuất
– Báo cáo tình hình xuất vật tư SX, nhập thành phẩm
– Báo cáo tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm
– Báo cáo tồn kho vật tư
– Báo cáo thu hồi vật tư, phế liệu
– Báo cáo phân tích giá thành sản xuất
– …
Quản trị hệ thống
– Danh mục chức năng của DMS- MFM
– Danh sách nhóm người sử dụng
– Danh sách người sử dụng
– phân quyền sử dụng các chức năng
– Phân quyền quản lý theo nhóm sản phẩm
– Phân quyền khai thác các báo cáo
– Đăng ký các câu thông báo hệ thống
– …

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

One thought on “phần mềm quản lý sản xuất ngành nhựa”

  1. Có gần công ty mình không, qua đây mình tặng cho phần mềm SX của nhựa lõi thép
    Nếu bạn ở xa thì gửi USB qua mình copy cho 
    Hoặc liên hệ trực tiếp với Mr Hà : 0915156156 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *