Chương trình KHỞI SẮCTRÊN VÙNG CHIẾN KHU XƯA của Truyền hình Công an nhân dân ANTV.
Chương trình nói lên sự vất vả của các CBCS Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đây là huyện miền núi khó khăn của tỉnh, nơi dân tộc Kinh là dân tộc thiểu số.
Các CBCS Công an huyện đã làm tốt công tác giữ gìn ANTT, phối kết hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tạo việc làm cho những người mãn hạn tù, giúp người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng thành công.
Công an huyện cùng chính quyền đã phối kết hợp với Công ty Cổ phần ĐTXD và Khai thác Khoáng sản Thăng Long làm tốt công tác giữ gìn Trật tự trị an, đảm bảo an toàn lao động trên địa bàn công ty hoạt động!

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *