Protocol Tiêu Chuẩn Khảo Sát Siêu Âm Tim Người Lớn : 2D và Color Doppler Ở video này trình bày trình tự (protocol) khảo sát siêu âm tim bằng 2D và Doppler …

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://aatapaatalu.net/category/suc-khoe/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *