Phân hệ phần mềm quản lý bán hàng là một trong những phân hệ cơ bản của hệ thống giải pháp quản lý doanh nghiệp (BRAVO 8 ERP-VN). Trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.

Xem thêm CÁC PHÂN HỆ KHÁC TRONG HỆ THỐNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BRAVO:
__________________________
Website:
Thông tin sản phẩm:
Facebook :
Google+:
LinkedIn:

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *