Công ty cổ phần Nông Lâm thuê xã hội đen vào đất NÔNG TRƯỜNG 24/3 phá hoại sản phẩm của dân. Người dân kêu gọi chính quyền xã, huyện, tỉnh QUẢNG NGÃI nhưng tất cả đều trả lời không đủ thẩm quyền để giải quyết… .

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

One thought on ““QUẢNG NGÃI” Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Thuê Xã Hội Đen Để Cướp Đất Của Dân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *