"QUẢNG NGÃI" Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Thuê Xã Hội Đen Để Cướp Đất Của DânCông ty cổ phần Nông Lâm thuê xã hội đen vào đất NÔNG TRƯỜNG 24/3 phá hoại sản phẩm của dân. Người dân kêu gọi chính quyền xã, huyện, tỉnh QUẢNG NGÃI nhưng tất cả đều trả lời không đủ thẩm quyền để giải quyết… .

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

1 thought on “"QUẢNG NGÃI" Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Thuê Xã Hội Đen Để Cướp Đất Của Dân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *