Liều lượng dùng; dạng tươi dùng 100g, khô dùng 20-30g dưới dạng thuốc sắc.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://aatapaatalu.net/category/suc-khoe/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *