Đi thuyền của Ngư dân làm dịch vụ ra Đảo, có thể về trong ngày, hoặc chuẩn bị lương thực ở lại qua đêm cũng được, mà phải lh xin phép 3 chú bộ đội trên đảo trước! Đảo Ngọc năm xưa Công Chúa Huyền Trân ra ở và có tên là Đảo Ngọc, dù nhỏ , hoang sơ nhưng rất thú vị, vì chưa được dịch vụ hoá nhiều !!

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *