Hệ thống sinh học BIZpaye sẽ biến thành một thị trường phi tập trung trên toàn thế giới nơi các tổ chức và người mua (Người bán tập thể) có thể hợp tác để mua và bán các mặt hàng. Thị trường đặc biệt này cho phép trao đổi xảy ra dưới dạng B2B & B2C trực tuyến đa giao dịch và C2C sử dụng đơn vị trao đổi kết cấu pha trộn (MFTU). Một MFTU có thể kết hợp tiền và / hoặc BIZpaye và / hoặc BIZpaye Barter Credit.

Các cá nhân đánh giá cao những lợi thế của chi phí vật phẩm, chi phí trao đổi và tốc độ trao đổi bên cạnh sự an toàn và đơn giản đáng chú ý.

BIZpaye CRYPTO (BIZpayeime CRYPTOTHER) được thúc đẩy trên Blockchain sẽ mang lại sự thay đổi cơ bản và tiến tới cách thức Người bán và Khách hàng cộng tác và trao đổi từng ngày hệ thống sinh học BIZpaye trên toàn thế giới. BIZpaye CRYPTO (BIZpaye CRYPTO ‘Tokens) sẽ là bước khởi đầu để thay đổi thị trường, cải thiện khung tín dụng thương mại gần đây và cách thức trao đổi toàn cầu được thực hiện.

Để biết thêm chi tiết về dự án cũng như các sản phẩm tuyệt vời từ các dự án của họ. Vui lòng truy cập các liên kết dưới đây:

________________________________________________________________

For more details about the project as well as the excellent products from their projects. Please visit the links below:
Website :

Whitepaper :

Telegram Chat :

Facebook :

Twitter :

Medium :

Linkedin :

Instagram :

_________________________________________________________________

Author : btckaren09

Profile Link :

ETH: 0x7036e550c77958bcBd62946b6Ee5d68876FAacbE

#BIZpaye #Ecommerce #Marketplace #blockchain #crypto

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

abigailimaino

5 thoughts on “Review dự án BIZpaye”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *