Review tuồng cải lương
KỲ ÁN TẦN LIÊN HƯƠNG
Tác giả: Bảo Kiến
Diễn vào 2/11/2019
Với sự tham gia của
Võ Minh Lâm #VML #Hoanghai # Vominhlam
Tú Sương #TS#Tu#suong
Hoàng Hải #HH #HoangHai

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *