Thứ Tư, ngày 02 tháng 10 năm 2019
Rút lui khỏi lĩnh vực bất động sản, Bầu Đức còn gì? | Large Water
Bầu Đức đã chuyển toàn bộ cổ phần sở hữu tại 2 doanh nghiệp bất động sản của mình sang cho một công ty khác, chính thức rút lui khỏi…
#Large_Water

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *