Sắp xếp họ và tên trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016.
Sắp xếp họ và tên Tiếng Việt trong Excel nhanh, chuẩn không cần chỉnh
Sắp xếp họ và tên Tiếng Việt trong Excel nhanh, chuẩn không cần chỉnh
Sắp xếp họ và tên Tiếng Việt trong Excel nhanh, chuẩn không cần chỉnh
Nếu sử dụng sắp xếp của Excel bằng cách vào Data vào Sort xuất hiện danh sách được sắp xếp. Tuy nhiên, không thỏa mãn hết yêu cầu.
Ta kết hợp 2 phần mềm sắp xếp là SortTCVN và Vietkey Tools sẽ thỏa mãn nhu cầu nhanh và chính xác

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

One thought on “Sắp xếp họ và tên Tiếng Việt trong Excel nhanh, chuẩn không cần chỉnh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *