Ngày 9/8/2018, SHTEK ra đời với sứ mệnh đưa sự thông minh tới mọi ngôi nhà Việt Nam.
Đây là video giới thiệu các thành viên sáng lập, cũng như sứ mệnh của SHTEK!

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *