[SHTEK] Giới thiệu công ty cổ phần công nghệ SHTEK

[SHTEK] Giới thiệu công ty cổ phần công nghệ SHTEKNgày 9/8/2018, SHTEK ra đời với sứ mệnh đưa sự thông minh tới mọi ngôi nhà Việt Nam.
Đây là video giới thiệu các thành viên sáng lập, cũng như sứ mệnh của SHTEK!

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

No Responses

Write a response