8 thoughts on “Siêu âm thai 3 tháng đầu”

  1. bài giảng của thày dễ hiẻu thày ạ. Cám ơn thày, mong thày có nhiều bài hay để các em học tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *