Siêu âm tim thai 20w3d: hội chứng đảo ngược phủ tạng bán phần, tim bên trái, levoversion, dạ dày bên phải, đmc bụng bên phải, tmc dưới nằm phía trước bên trái cs, tmr quay trái, túi mật nằm bên trái, tương hợp nhĩ – thất bình thường, thất phải 2 đường ra, hẹp động mạch phổi, tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái, tm phổi đổ về tâm nhĩ nằm phía bên phải, cưỡi ngựa trên vách liên nhĩ, nhĩ này kết nối với tâm thất nằm phía bên phải có kiểu hình thất trái, Nt 3mm

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://aatapaatalu.net/category/suc-khoe/

Tagged :

abigailimaino

2 thoughts on “Siêu âm tim thai 20w3d: hội chứng đảo ngược phũ tạng bán phần”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *