Chương trình Siêu Âm Tướng Pháp đến với quý khán thính giả của hệ thống youtube với Chiêm Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Seauvajeot qua phần điều hợp của Mộng Lan dưới ống kính Đỗ Minh Dzũng. Điện thoại của Chiêm Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt để quý vị làm hẹn là (714) 909-4322. Quý vị ở ngoài tiểu bang California hoặc các quốc gia khác, cần liên lạc với Chiêm Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Seauvajeot, xin quý vị email ở địa chỉ dattanle1969@yahoo.com. Xin cám ơn quý vị.
Category

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://aatapaatalu.net/category/suc-khoe/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *