Sò điệp nướng – bằng nồi chiên không dầu, ăn kèm mỡ hành và sốt me.
Grilled Scallops by air fryer
Lina Nguyen Food
Lina Nguyen Family
Happy Life
Thank you so much for watching

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

abigailimaino

One thought on “Sò điệp nướng bằng nồi chiên không dầu, ăn kèm mỡ hành và sốt me || Grilled Scallops by air fryer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *