Người thuyết trình, chỉnh sửa power point, làm và cắt ghép chèn video: Hoàng Vũ

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *