Đối với Color Man, đây là một chuyến đi đầy cảm xúc. Được gặp gỡ và trò chuyện cùng các nghệ sĩ lão thành là những người mà Color Man vô cùng…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *