Tàn nhưng không phế….chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất….( Cruel but not wasted …. winning yourself is the greatest victory ….)

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

admin

3 thoughts on “Spearfishing Việt Nam….hòn ông…cù lao chàm….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *