Khánh có cơ hội đi nhiều nơi trong nước! Mỗi nơi đi là mỗi một cảnh đẹp khác nhau, xin được phép lưu giữ lại bằng hình ảnh, để sau này khi già…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *