HẠ LONG TRIP 2019

Family outing chào Hè 2019 của ae Lào Thủ (dù hơi khuyết 1 số mảnh) Mãi mãi là homieeee. source: https://aatapaatalu.net Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/