Tạo đề thi trực tuyến bằng Google biểu mẫu – Công cụ của Google chi tiết: Đơn giản, hiệu quả

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

One thought on “Tạo đề thi trực tuyến bằng Google biểu mẫu – Công cụ của Google chi tiết: Đơn giản, hiệu quả”

  1. Thầy ơi,ví dụ em nhập vào 100 câu hỏi nhưng bài kiểm tra em chỉ muốn có 40 câu ngẫu nhiên thì làm thế nào hả thầy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *