Tắt tính năng kiểm tra chính tả trong word 2007
Chữ bị gạch chân (xanh + đỏ)

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *