VTC1 | Thất thoát về đất đai được xem là vấn đề lớn nhất trong quá trình cổ phần hóa DNNN trong thời gian vừa qua. Rất nhiều DN sau khi cổ phần hóa đã dùng nhiều thủ đoạn để chuyển nhượng đất đai ra bên ngoài.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *