Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

9 thoughts on “Teets loa thunder USA bas 25”

  1. Bố mình mua 1 cặp y vậy như đập thùng của hàn quốc cơ mà. Đế từ khắc laze chứ không có dán như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *