Thành phố Bắc Ninh những cái nhất của Việt NamBắc Ninh cái nôi ngươi việt cổ
Sản sinh ra những lần điêu quan ho ca trù
Mệnh danh la vương quốc của lễ hội
Vương quốc của làng nghề truyền thống
1 rổ tiến sĩ một bị trạng nguyên một thuyền bảng nhãn

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

3 thoughts on “Thành phố Bắc Ninh những cái nhất của Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *