Thất thu thuế từ đất vắng chủ ở TP Hà Tĩnh – Việc đầu cơ đất, sang nhượng đổi chủ nhiều lần khiến nhiều người dân không thực hiện các nghĩa vụ ngân sách.
#TruyềnHìnhHàTĩnh #ThuThuế #Đất #HàTĩnh

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *