Nhân dịp mùa Lễ Vu Lan về tại Chùa Phổ Nhãn Phật Tử Giang Tỷ và Mai Khanh xin trình bày nhạc phẩm
Thầy Tôi
Với Song Ca Anh Thư Thiện Nguyện

Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ
xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà
đi vào cửa phật nương pháp màu học tu.

Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay
luôn trao dồi từ bi, trí tuệ sáng ngời
mong sao mai này đem chí nguyện độ sanh.

Ôi tình thầy bao la, luôn sống vì muôn người
luôn sống đời giản dị đơn sơ
ngày đêm chung lo Phật sự
còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học.
Ôi đời thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền
mong cõi đời người người an vui
nào ngại gian lao khó nhọc
thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình.

Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi

Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi.

Cho dù hôm nay đến ngàn sau này
tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi.

Giang tấu…..

Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ
xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà
đi vào cửa phật nương pháp màu học tu.

Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay
luôn trao dồi từ bi, trí tuệ sáng ngời
mong sao mai này đem chí nguyện độ sanh.

Ôi tình thầy bao la, luôn sống vì muôn người
luôn sống đời giản dị đơn sơ
ngày đêm chung lo Phật sự
còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học.
Ôi đời thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền
mong cõi đời người người an vui
nào ngại gian lao khó nhọc
thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình.

Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi

Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi.
Cho dù hôm nay đến ngàn sau này
tình thầy không phai mờ trong cõi đời.. thầy…ơi….

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://aatapaatalu.net/category/suc-khoe/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *