Hát then là một di sản văn hóa của người tày nùng lạng sơn #thenlangson #hatthen

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

One thought on “[Then lạng sơn]bài then:hát về đại tướng (thể hiện)hương xinh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *