Soạn giả – Đạo diễn: Thanh Sơn
Chương trình Sân khấu Cải lương, Nhà Văn hóa Thanh Niên, 20/10/2019

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *