Nguồn: Freepik
#powerpoint#brochure
Không có tiền mua mẫu sẵn thì tự thiết kế vậy.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

4 thoughts on “Thiết kế Brochure bằng Powerpoint | Design Brochure Template by Powerpoint”

  1. Khi thiết kế xong. Thì làm sao in nhìu hình trong 1 khổ a4 mà đúng size kích thước của card visit vậy bạn. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *