– NHẬN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THIẾT KẾ
1. Adobe Illustrator, PS, LR, ID nhiều phiên bản
2. CorelDRAW X4, X7, 2017
3. ESKO DESKPACK, Studio, Artpo, ArtiosCAD
4. Phần mềm dàn trang Preps 5.0 , 6 ,8 SIGMASTATIO 4.5, QUITEPLUS 4
5. Rip Xitron, KODAK EVO , EAGLE V8 …..
6. nhìu Plugin cho Ai, Corel, Ps…

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

3 thoughts on “THIẾT KẾ NHÃN MÁC BAO BI KHÔNG KHÓ BẰNG AI VÀ ESKO DESPACK”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *