Lệ Hằng – Người con gái ấy mang tên giọt nước mắt nên cuộc đời khóc mãi với những đắng cay. Bởi trái tim đặt lầm chỗ, cô đã nhẹ dạ, cả tin trong phút giây để rồi cả đời dang dỡ, truân chuyên chốn phong trần…
Với diễn xuất của Quỳnh Lam, Thanh Thức, Kha Ly, Đoàn Thanh Tài… bộ phim Con gái chị Hằng được phát sóng 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:
Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

45 thoughts on “THVL | Con gái chị Hằng – Tập 11”

  1. Thương nhất Quỳnh Lam đôi mắt to tròn và nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng cùng lối diễn xuất tự nhiên thật cảm động

  2. thật thà hiền hậu cũng là cái tội thương lệ hằng quá ngoài đời cũng có người khổ như vậy

  3. Trời ơi mặc dù là phim phải có tình huống xảy ra mới kéo dài phim mà sao coi thấy tội cho Lệ Hằng với Thành quá

  4. toi nghiep chi hang qua di thoi 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

  5. Phim coi mà thấy bùn. Đáng ra Lệ Hằng dc HP bên Thành. Nhưng bị mất đời con gái là cuộc đời thê thảm như xuống địa ngục

  6. 🐍🐥🐤🐾🐥🐾🐾🐧🐥🐍🐍🐲🐍🐲🐍🐲🐍🐍🐥🐍🐍🐥🌸💐🐝💐💮💮💮🌸🌷⚘⚘⚘🌷⚱🍹🍺🍺🍺🍹🍹🍼🍼🍹🍹🍼⚱🎂🍹🍼🎂🎂🎂🎂🎂🍼🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍼🍼🎂🍰🍰🎂🍰🎂🍰🎂☕🎂🍰🎂🍰🎂☕🎂🍰🍼🍰🍼🍰🍼🍯🍯🍩🍮🍩🍮🍩🍯🍯🍪🍼🍯🍯🍪🍪🍪🍯🍩🍪🍩🍧🍭🍮🍯🍯🍩🍮🍯🍼🍪🍩🍩🍯🍼🍪🍩🍯🍼☕🍰🍩🍯🍯🍸🍹🍸🍹🍸🍷🍸🍷🍹🍮🍸🍼🍼🍰🍫☕🍺🍻🍻🍽🍶🐅🐅🐆🐂🐯🐆🐴🐄🐃🐂🐂🐂🐮🐮🐃🐄🐷🐖🐎🐺🐏🐐🐄🐄🐅🐑🐃🐆🐄🐃🐂🐯🐅🐅🐅🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐆🐆🐆🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐩🐩🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐩🐆🐺🐩🐺🐺🐺🐴🐴🐴🐴🐴🐷🐴🐴🐴🐆🐆🐄🐄🐷🐷🐴🐷🐄🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐎🐅🐆🐅🐅🐅🐅🐅🐃🐃🐏🐂🐅🐆🐃🐃🐅🐃🐆🐅🐄🐍💐💮🌷🌼🌷🌱🌹🌲🌲⚘🌷🌷💮🏵💮🌸💮🌸💮🌸💮💮💮🌸🌸🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌷💮🌸💮🌸🌸🌸💮💮🌷💮🌸💮🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷💮🌸🌸🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🐜🐜🌸🐥🐼🐜🌸🌸🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐡🐡🐝🐝🐝🐡🐝🐝🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐝🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐝🐡🐡🐠🐡🐡🐡🐠🐝🐠🐝🐠🐡🐠🐡🐠🐡🐠🐠🐠🐡🐠🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐞🐞🐞🐞🐝🐞🐞🐞🐞🐞🏵🐞🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🦂🐌🐛🐜💐🦂🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🐋🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🐌🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐟🐬🐬🐟🐟🐟🐛🐛🐛💐🌸🌸🐝💮🐜🌸🌸🌸🌸🌸🐜🐜🌸💐🌸💐💐💐💐🐛💐💐💐💐💐🌸🌸🌸💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🐛💐🐛🐜🌸🌸🌸🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐛🐛💐🐛🐛🐜🐛💐🌸🌸🌷💮🐝🐜🌸🌷🌸💮💮🌸💐⚘💮🐜🐜💐🌼🌸🌸💐💐💐💐💐🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛💐💐🌸🐛🐛🐛🐛🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🐞🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮🌸💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮🌸🌸💮💮💮🌸💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸🐙🐙🐙🐡🐙🐡🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *