Xuất phát từ một số hộ nuôi tôm tít lồng tại xã Lâm Hải mang lại hiệu quả nên có nhiều hộ khác ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau học hỏi, nhân rộng mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Năm Căn triển khai thực hiện mô hình thí điểm nuôi tôm tít trong ao đất.

#Ngườiđưatin #Ngườiđưatin24G

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *