Tiểu phẩm của những diễn viên không chuyên nhưng rất chuyên nghiệp, lột tả được sự phân biệt giới trong công việc tuyển dụng và cả trong xã hội hiện nay.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *