Tình ca Tây Bắc – múa hội người cao tuổi – Tiên Tảo – Việt Long – Sóc Sơn – Hà Nội 2019

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *