“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Thuỳ tin rằng sống ở đời phải biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu, và mình muốn trở thành người…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *