Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel là đơn vị xây lắp và vận hành khai thác hạ tầng viễn thông hàng đầu Việt Nam, thuộc Tập đoàn Công nghiệp…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *