FBNC TV (Bản tin Today Life) – 0:51 Liên quan đến việc những ấn phẩm du lịch có in “đường lưỡi bò” (đường chín đoạn) phi pháp của Trung Quốc, Tổng Cục…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *