Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập – Chống mù chữ – Phổ cập giáo dục TP Cần Thơ (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.
—————————–
Nguồn: CanThoTV
+ Website:
+ Đăng ký Youtube:
+ Facebook:
Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát thanh & Truyền hình TP. Cần Thơ.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *