#vietnam #vr180 #trangan พายเรือเล่น มรดกโลก จ่างอาน นิญบิ่ญ เวียดนาม VR 180 3D vr box

จ่างอาน (จางอัน หนินบิน) ตั้งอยู่ ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง จังหวัด นิญบิ่ญประเทศเวียดนาม
ได้รับประกาศเป็น มรดกโลก เมื่อ 38 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 Tràng An Ninh Bình Vietnam Vlog

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *