Trang Tử Tinh Hoa
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Nhà Xuất Bản Trẻ
Người đọc: Lê Như Quỳnh
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện

Cuốn sách trình bày những hệ thống tư tưởng cốt lõi của triết lý Đạo học Đông phương. Ngòi bút của dịch giả Nguyễn Duy Cần càng làm sáng rõ hơn những ý nghĩa thâm sâu vi diệu mà Trang Tử muốn truyền đến người đọc.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

4 thoughts on “Trang Tử Tinh Hoa – Thu Giang Nguyễn Duy Cần”

 1. 5:23 Tựa
  12:58 Lời nói đầu
  35:00 Chương 1: A. Lược sử Trang Tử
  42:13 Chương 1: B. Sách của Trang Tử
  55:07 Chương 1: C. Vấn đề chân nguỵ trong Nội thiên
  1:05:08 bàn về cái học của Trang Tử

  1:25:12 Chương thứ 2: Học Thuyết. A. Tổng quan 1. Tâm điểm của học thuyết
  1:38:12 2. Nhị nguyên và Nhất nguyên
  1:53:17 3. Lý trí và Trực giác
  1:57:40 B. Phân tích
  1:58:21 1. Tiêu Diêu Du
  2:38:48 2. Tề Vật Luận
  2:43:09 a. Vấn đề phải quấy tốt xấu
  3:05:31 3. Dưỡng Sinh Chủ
  3:19:30 4. Đức Sung Phù
  3:27:25 5. Đại Tông Sư
  3:35:03 6. Ứng Đế Vương
  3:47:58 Tóm lược tư tưởng của Trang Tử
  3:50:09 Phụ Lục: Thế nào là Chân Nhân
  4:35:22 Trang Tử và thuyết tiến hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *